Voor alle leeftijden

Psychologische behandeling & Diagnostiek

Informatie voor verwijzers

Praktijk Kramer is een psychologenpraktijk voor kinderen en volwassen en biedt geestelijk gezondheidszorg op basis- en gespecialiseerd niveau. Wij zijn bereikbaar voor onze cliënten op de praktijk en daarnaast verlenen wij onze zorg en advies via telefoon of videobellen Zoom.

Ook voor jullie als verwijzers zoals arts, medisch specialist of consultant/ coach bij een buurt- of zorgteam van een gemeente, staan we klaar. Enerzijds om mee te denken hoe je, je patiënten zo goed mogelijk kunt behandelen maar natuurlijk ook wanneer je zelf wat persoonlijke ondersteuning kunt gebruiken!


Overzicht zorgaanbod

Praktijk Kramer richt zich op verbetering van de huidige situatie en de problematiek van de cliënt waarbij het de nadrukkelijke voorkeur heeft dat de cliënt dit zelf ook wil en initieert.

Wij bieden diagnostiek en / of behandeling voor alle leeftijden, gericht op de volgende hulpvragen:

 •  Depressie.
 • Angststoornissen.
 • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS). 
 • Klachten met betrekking tot aandacht tekort, zoals ADHD en ADD.
 • Lichte vormen van eetproblematiek.
 • Somatisch-symptoomstoornis.
 • Milde persoonlijkheidsproblemen.
 • Diagnostiek en eventuele psycho-educatie gericht op autismespectrumstoornis. 

Onze methodieken waar we mee werken

In onze praktijk werken we met onder meer de volgende methodieken:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT).
 • EMDR (therapie voor mensen die last houden van een schokkende ervaring, zoals seksueel    misbruik, een ongeluk of geweld).
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
 • Psychotherapie.
 • Schematherapie

 Goed om te weten

 • Cliënten met ernstige hechtingsproblematiek, zware vormen van autisme, anorexia nervosa of persoonlijkheidsproblematiek verwijzen wij door naar specialisten in dit vakgebied. 
 • Wij bieden geen ambulante begeleiding bij mensen thuis.
 • Wij hebben geen crisisdienst en er is geen psychiater werkzaam binnen de praktijk.
 • Het is niet (meer) mogelijk cliënten middels een spoed procedure bij ons aan te melden. De actuele wachttijden staan op de website.
 • Onze praktijk is alleen op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar voor cliënten. Wel zijn we 2 avonden in de week geopend voor behandeling. Extra informatie omtrent bereikbaarheid en toegankelijkheid tijdens het Corona-virus is te vinden op www.praktijkkramer.nl /Coronavirus-beleid.

  Aanmeldingen van Kinderen en Jeugdigen

 • Bij kinderen tot 16 jaar hebben wij een schriftelijke toestemming van beide ouders nodig indien er sprake is van gezamenlijke voogdij. Indien de voogdij bij slechts één van de ouders ligt, moet deze ouder dit schriftelijk bevestigen.
 • Aanmeldingen in de sfeer van onvrijwillig dan wel verplichting (zoals OTS, dwang etc.) nemen wij doorgaans niet aan.
 • Dit geldt ook voor aanmeldingen in de sfeer van vechtscheidingen of situaties waarbij de ene ouder informatie wil geven die met de andere ouder niet gedeeld mag worden. Dit gezien onze praktijkvoering en zorgverlening gericht is op vrijwillige deelname van de cliënt waarbij alle informatie en rapportage van zowel diagnostiek als behandeling alleen met de cliënt en /of diens wettelijke vertegenwoordigers wordt gecommuniceerd.

 Checklist voor de verwijzing

Graag ontvangen wij bij verwijzing de volgende informatie om een goede beoordeling te kunnen maken of de aanmelding bij onze praktijk op zijn plaats is.


 • Indien er sprake is van een voorgeschiedenis van de cliënt m.b.t. eerdere hulpverlening binnen de GGZ, ontvangen wij graag deze informatie.
 • Is er sprake van een vermoeden of trekken van persoonlijkheidsproblematiek?
 • Is er sprake van medicatiegebruik gericht op psychische problemen (depressieve klachten, angstklachten, dwangklachten etc.)? Zo ja, welke medicatie en welke dosering?
 • Indien er sprake is van bovenstaand medicatiegebruik, is hier een psychiater bij betrokken geweest?
 • Is er op dit moment en/of in het verleden sprake (geweest) van actieve of passieve suïcidaliteit?
 • Wij ontvangen de verwijsbrief bij voorkeur via Zorgdomein. Hierbij ook graag het e-mail adres van de cliënt vermelden.
 • Communicatie zoals huisartsenbrieven en terugkoppeling voortgang verzenden wij via Zorgmail/ Edifact.